top of page

METALTEC-1    PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍK

 A ORIGINÁLNÍ PRODUKT PRO VAŠE MOTORY

®

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE PRO DOKONALE HLADKÝ CHOD MOTORŮ, PŘEVODOVEK, HYDRAULIKY!

Metal Conditioner METALTEC  n e n í  tradičním doplňkem do oleje.

Co je nejčastější příčinou poruch motorů?! Praxe ukazuje na fyzické opotřebení vzniklé v důsledku nesprávného mazání.

PROČ SI ZVOLIT METALTEC-1?

SNIŽUJE TŘENÍ, TEPLOTU, OPOTŘEBENÍ POVRCHU KOVŮ.

ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI EXTRÉMNÍMU ZATÍŽENÍ TŘECÍCH PLOCH A PŘÍPADNÉMU ZADŘENÍ,

PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST DÍLŮ A JEJICH POVRCHŮ,

ÚČINNĚ CHRÁNÍ PROTI KOROZI.

MOLEKULÁRNĚ SE NAVAZUJE POUZE NA KOV

UNIKÁTNÍ JAKO ADITIVUM DO OLEJE -

motory, převodovky, hydraulika.​

Metal Conditioner METALTEC je 100 % syntetickou tekutinou, která neobsahuje žádná pevná tělesa, jako například přísady na bázi teflonu čili PTFE, kuličky mědi nebo molekuly olova apod.

Z tohoto důvodu nehrozí žádné riziko ucpávání filtrů a olejových mazacích kanálků, rovněž nejsou žádné problémy s odváděním tepla. Je prostředkem pro zušlechťování kovů nejlepší jakosti, neměnící plastické vlastnosti kovů, působící na bázi syntetických derivátů uhlovodíků, chránící kovy stálou syntetickou molekulární vazbou s obsahem inhibitoru koroze. Charakterizuje se velkou molekulovou hmotností, vysokou chemickou a termickou stabilitou, nezapočítává se do skupiny nebezpečných výrobků, neobsahuje žádné škodlivé složky, ani žádná rozpouštědla s nízkou molekulovou stabilitou, zmenšuje / snižuje oxidační schopnost kovů.
 

Metal Conditioner METALTEC se molekulárně váže s chráněnou třecí plochou, kde vytváří na všech rotačních a třecích stěnách mikromolekulární ochrannou vrstvu. Promíchaný s olejem vytváří trvalou a odolnou mikromolekulární mazací vrstvu s vysokou pevností a kluzností odolávající vysoké teplotě a značnému mechanickému zatížení, zabraňuje suchému tření (studenému startu). Vlivem cirkulace olejových náplní se Metal Conditioner METALTEC dostává na kluzné a třecí plochy kde okamžitě vytvoří mikromolekulární vnitřní ochrannou strukturu a vnější ochranný film. Metal Conditioner METALTEC působí ihned po jeho aplikaci, účinkuje přímo na kov na molekulární úrovni.
 

Složení Metal Conditioneru METALTECu, který neobsahuje nebezpečné látky a není klasifikován jako nebezpečný!

fullereny.jpg